© 2013-2022 Kıbrıs Thalassaemia Derneği Resmi Web Sitesi. Her hakkı saklıdır.
md.by ö.akkor

Sağlık ve Sosyal yardımlar

2022 YILI SAĞLIK KISTASLARI

A. GÖZLÜK YARDIMI: Yılda bir kez olmak üzere 350 TL ödeme yapılır. B. İLAÇ YARDIMLARI: 20 TL ve üzeri faturaların % 50’si bir yılda toplamda 1000 TL’yi geçmeyecek miktarda ödeme yapılır. İlaç faturalarında (hastahanede bulunmayan osteoporoz, diabet, kalp, kadın hastalıkları ve tüp bebek tedavisileri için kullanılan doktor tarafından listelenmiş ilaçların ödenmemsi) C. DOKTOR TAVSİYESİ İLE YURT İÇİ KATKIILARI: Yılda bir kere olmak üzere katkı miktarı 650 TL’ yi geçmeyecek şekilde ödenecektir. Bu maddede ödemeye dahil edilecek katkılar, Devlet Hastahanesinde yapılmayan röntgen, mamografi, eko, kemik dansite ölçümü, tomagrafi ve özellikle hastalığın tetkik ve tedavisine yönelik ilgili branşta doktorun bulunmaması şartında faturaya detaylı bilgi yazdırılıp bu kıstaslarda ödeme yapılacaktır. D. SAĞLIK KURULU İLE YURT DIŞI KATKILARI: Sağlık kurulu hastahane giderleri ve refakatçinin uçak biletini karşıladığından dolayı bu katkı miktarının sadece 500 TL olması, ancak acil ve özel tedaviler gerektiren durumlarda bu mıktarın yönetim kurulunda tekrar tekrar tartışılması. NOT 1: Yukardaki üyelermize yapılacak yardımlar bir yıl içinde 2000 TL’yi geçmeyecek şekilndedir. NOT 2: Sağlık Kurulu ve doktor tavsiyesi ile yurtdışı yardımlar kaldırılmış olmakla birlikte beraber istisnai ve beklenmedik acil durumlarda başvurular yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir.
KUZEY KIBRIS THALASSAEMIA DERNEĞİ (1978)
Basın Basın Haber Haber